Workshop: Økt verdi og økt utnyttelse av restråstoff

Hvordan utnytte marine restråstoffer på en god måte? Avskjær fra fiskerindustrien har potensiale til å kunne benyttes til mange ulike formål både til mennesker og dyr. I denne workshopen blir ulike forskningsprosjekter som omhandler marint restråstoff som kan gi ernæringsmessige og/eller helsemessige gevinster presentert.